Heeft u een vraag?

Stel hem hier

Kunnen wij u helpen?

Wij zijn bereikbaar via:

  • 0297 - 568444 / 06 - 53205359 / 06 - 30473250
  • jac@jacoosterveer.nl
  • 0297-530183
Wilt u liever dat wij bellen?

Of stel hieronder uw vraag:

Vervelend, dat u bij een schade betrokken bent geweest. Maar we gaan u gelijk helpen.

Hieronder treft u het algemeen schadeformulier aan. Dit formulier kunt u gebruiken wanneer er geen aanrijding is geweest. 

U kunt de gegevens van de schade direct vanaf uw scherm invullen. Er hoeft geen pen meer aan te pas te komen.

We maken het u graag gemakkelijk.

 

Basisgegevens
Aanvrager


Schadedatum en omstandigheden
Beschadigd of vermist
Merk/ type Aankoopdatum Aankoopbedrag Schadebedrag

Schade herstel
Wie voert de reparatie uit?
Wie is de benadeelde?
Wie was er verantwoordelijk voor de schade?
Medeschuldigen
Aangifte en slotvragen
Getuigen
Hieronder kunt u gelijk foto's en reparatienota's meesturen
Ondertekening

Ondergetekende verklaart: vorenstaande vragen en opgaven naar beste weten, juist en overeenkomstig de waarheid te hebben verstrekt en beantwoord en geen bijzonderheden met betrekking tot deze schade te hebben verzwegen; dit formulier en de eventueel nog te verstrekken gegevens aan de maatschappij te verstrekken om te dienen tot vaststelling van de omvang van de schade en het recht op uitkering; en van de inhoud van dit formulier kennis te hebben genomen.

Dit formulier werd digitaal ingevuld via de website van Oosterveer Assurantie & Adviescentrum Voor zover nodig wordt Oosterveer Assurantie & Adviescentrum hiermee door de aanvrager gemachtigd dit formulier namens hem/haar rechtsgeldig te ondertekenen.

Wanneer u het formulier helemaal hebt kunnen invullen, kunt u het via de button 'verzenden' online aan ons toesturen. Zo ontvangen wij de gegevens direct al volledig digitaal ter verwerking.

Dan kunnen wij er gelijk mee aan de slag.

Voor de zekerheid zult u een kopie van het formulier in uw eigen e-mailbox ontvangen. Dan weet u zeker dat het verzenden gelukt is.